ბაუ ბათუმის შესახებ

ბაუ ბათუმის შესახებ

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ახლად დაარსებული სასწავლო უნივერსიტეტია საქართველოში, სადაც განათლებისა და კვლევის მისია წარმატებით ხორციელდება მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალის, უახლესი ტექნოლოგიებითა და ხელსაწყოებით აღჭურვილი აუდიტორიებისა და ლაბორატორიების დახმარებით. ამერიკული მოდელის სასწავლო პროგრამა საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით იქნა შედგენილი და მას წარმართავენ სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებიდან მოწვეული უცხოელი და ქართველი პროფესორ-მასწავლებლები. ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი განთავსებულია JCI სტანდარტების შესაბამისი, უახლესი ციფრული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ჰოსპიტალის შენობაში, რაც უნიკალურ საშუალებას იძლევა სტუდენტებმა კლინიკური პრაქტიკები სწავლის დაწყების პირველივე დღეებიდან საუკეთესო კლინიკურ გარემოში გაიარონ.

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საერთაშორისო ქსელის "ბაუ გლობალის" წევრია, რომელიც სამი კონტინენტის შვიდ ქვეყანაში აერთიანებს ხუთ უნივერსიტეტს, ხუთ საუნივერსიტეტო კამპუსს და სამი ენის სკოლას. ეს საშუალებას აძლევს ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებს თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება საქართველოს ფარგლებს მიღმა გაიღრმავონ ბაუ გლობალის პარტნიორ წამყვან სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.