აკადემიური საბჭო

  1. პროფესორი ლეილა ახვლედიანი
  2. ასოცირებული პროფესორი ილია ნაკაშიძე
  3. ასოცირებული პროფესორი ნერიმან ცინცაძე
  4. ასოცირებული პროფესორი ივანე ჩხაიძე