ავტორიზაცია

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტს მიენიჭა ავტორიზაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 5 თებერვლის №2 გადაწყვეტილებით.