ავტორიზაცია

იხილეთ აქ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება.