სტრატეგიული განვითარების გეგმა

იხილეთ ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 2018-2024 წლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა.