ერგუნ დემირსოი

ასისტენტ პროფესორი

ერგუნ დემირსოიმ მედიცინის კანდიდატის ხარისხი მოიპოვა 1995 წელს. 2004 წელს თურქეთის უნივერსიტეტთაშორის საბჭოზე დაიცვა სადოქტორო ხარისხი გულსისხლძარღვთა ქირურგიის სპეციალიზაციით. 2007 წელს მუშაობდა ჟენევის უნივერსიტეტში (შვეიცარია), ხოლო 2011 წელს ლოიოლას უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრში (ჩიკაგო, აშშ).

მრავალწლიან პრაქტიკულ გამოცდილებასთან ერთად, ერგუნი არის რამდენიმე სახელმძღვანელოს და სალექციო კურსის ავტორი. ერგუნი მრავალი კონფერენციისა და კონგრესის აქტიური მონაწილეა.