ორჰან ბაბუჯჩუ

ასისტენტ პროფესორი

ორჰან ბაბუჯჩუმ საკანდიდატო დისერტაცია მედიცინაში დაიცვა 2005 წელს პლასტიკურ და რეკონსტრუქციულ ქირურგიის მიმართულებით. 2012 წლიდან კითხულობს ლექციებს თურქეთში, ბაჰჩეშეჰირის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე.