თეონა გოგიტიძე

თეონა გოგიტიძეს მედიცინის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა „ვ.ი. დანილევსკის სახელობის ენდოკრინული პათოლოგიის პრობლემათა ინსტიტუტში“ (ენდოკრინოლოგიაში). იგი 2017 წლიდან დღემდე მუშაობს ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალში ექიმი-ენდოკრინოლოგის თანამდებობაზე. მისი ავტორობით გამოცემულია მრავალი სამედიცინო ნაშრომი სტატიის სახით, ასევე მიღებული აქვს მონაწილეობა არაერთ მეთოდური რეკომენდაციის შემუშავებაში.