ცირა კაპანაძე

2008 წელს ცირა კაპანაძემ დაასრულა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერიტეტი სპეციალობით ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია. ამაჟამად იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნევროფიზიოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტია. 2017 წლიდან დღემდე ის მუშაობს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ასევე არის არასამთავრობო ორგანიზაციის “Step Forward” სოციალური პროგრამების კოორდინატორი.