აბიტურიენტის გზამკლევი

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მიღების პროცედურები განსხვავებულია საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის.

საქართველოს მოქალაქეები უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების მიხედვით ირიცხებიან. ჩარიცხვის პროცედურების შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ მიყვეთ ამ ბმულს.

დამატებითი ინფორმაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უნივერსიტეტში მიღებასთან დაკავშირებით იხილეთ ამ ბმულის საშუალებით.