ფაკულტეტის საბჭო

სახელი გვარი

აკადემიური თანამდებობა

1

ისმეთ დინდარი

პროფესორი

2

ლეილა ახვლედიანი

პროფესორი

3

რუსუდან ვადაჭკორია

ასოცირებული პროფესორი

4

ილია ნაკაშიძე

ასოცირებული პროფესორი

5

ნერიმან ცინცაძე

ასოცირებული პროფესორი

6

ივანე ჩხაიძე

ასოცირებული პროფესორი

7

კახა ვაჭარაძე

ასოცირებული პროფესორი

8

გია მუხაშავრია

ასოცირებული პროფესორი

9

ერემ ქაან ბაშოქ

ასისტენტ პროფესორი

10

ორჰან ბაბუჯჩუ

ასისტენტ პროფესორი

11

ქაია ქილიჩ

ასისტენტ პროფესორი

12

ერგუნ დემირსოი

ასისტენტ პროფესორი

13

სოფიკო ცქვიტინიძე

ასისტენტ პროფესორი

14

ბესარიონ ჩახვაძე

ასისტენტ პროფესორი

15

მაია მაკალათია

ასისტენტ პროფესორი

16

ნაჯი ჯემ აიდოღდუ

სტუდენტი

17

ნევშა თაჯელიპირბაზარი

სტუდენტი

18

ერჯან აბდურრაჰმან იურთთაშერი

სტუდენტი