გაცვლითი პროგრამები / სწავლა საზღვარგარეთ

გაცვლითი პროგრამები / სწავლა საზღვარგარეთ

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩარიცხულ სტუდენტებს "ბაუ გლობალის" ქსელი სთავაზობს თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება გაიღრმავონ ბაუ გლობალის ნებისმიერ წევრ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, როგორც მედიცინის ასევე სხვა მიმართულებით და ასევე წამყვან პარტნიორ კლინიკებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.