მთავარი
სიახლეები
სიახლეები
კონკურსი ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე

კონკურსი ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე

12 ივნ 2019

2019 წლის 12 ივნისიდან შპს „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმი“ აცხადებს კონკურს მედიცინის ფაკულტეტზე შემდეგ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობზე:

საბაზისო მეცნიერებათა მიმართულება:

-1 ასოცირებული პროფესორი;

-2 ასისტენტ პროფესორი (აქედან 1 ვაკანტური ადგილი ქართული ენის სპეციალობით (ქართული ენა, როგორც უცხო ენა მედიცინის სპეციალობაზე);

- 2 ასისტენტი.

კლინიკურ მეცნიერებათა მიმართულება:

- 3 პროფესორი;

- 4 ასოცირებული პროფესორი;

- 4 ასისტენტ პროფესორი (აქედან 1 ვაკანტური ადგილი პროფესიული ნიშნით).

პრიორიტეტი მიენიჭება შემდეგ კლინიკურ მიმართულებებს: პედიატრია, ზოგადი ქირურგია, შინაგანი მედიცინა და გინეკოლოგია;

კონკურსის ჩატარების ვადები

ა) საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 15 ივლისიდან 2019 წლის 20 ივლისის ჩათვლით 10:00-დან 17:00 საათამდე უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, ოთახი №138; ბ)კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 22 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით;

გ)კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2019 წლის 01 აგვისტოსი;

კონკურსის ჩატარების წესისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის წესი იხილეთ ბმულზე

კონკურსანტთა სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ აქ

განცხადებები

მარ 05
ღია კარის დღე ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

დრო: 5 მარტი, 2018 წელი
ადგილი: ბაუ ბათუმი უნივერსიტეტი

აპრ 06
ლაბორატორიული საქმის ტრენინგი

დრო: 6 აპრილი, 2017 წელი
ადგილი: ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი