მთავარი
სიახლეები
სიახლეები
კონკურსი ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე

კონკურსი ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე

5 აგვ 2019

1. 2019 წლის 05 აგვისტოდან სასწავლო უნივერსიტეტის შპს „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი“ მედიცინის ფაკულტეტზე გამოცხადდეს კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე:

კლინიკურ მეცნიერებათა მიმართულება:

- 2 პროფესორი

- 3 ასოცირებული პროფესორი

- 3 ასისტენტ-პროფესორი

- 3 ასისტენტი

საბაზისო მეცნიერებათა მიმართულება:

- 1 ასოცირებული პროფესორი

  1. კონკურსის ჩატარების ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ა)საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 05 სექტემბრიდან 2019 წლის 06 სექტემბრის ჩათვლით 10:00-დან 17:00 საათამდე უნივერსიტეტის №149 აუდიტორიაში;

ბ)კონკურსი ჩატარდეს 2019 წლის 09 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით;

გ)კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდეს არაუგვიანეს 2019 წლის 13 სექტემბრისა;

დ)კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან გაფორმდეს შრომითი ხელშეკრულებები 2019-2020 აკადემიური სასწავლო წლის დაწყებამდე.

კონკურსის შესახებ ბრძანება იხილეთ აქ

კონკურსის ჩატარების წესისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის წესი იხილეთ ბმულზე

კონკურსანტთა სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ აქ

განცხადებები

მარ 05
ღია კარის დღე ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

დრო: 5 მარტი, 2018 წელი
ადგილი: ბაუ ბათუმი უნივერსიტეტი

აპრ 06
ლაბორატორიული საქმის ტრენინგი

დრო: 6 აპრილი, 2017 წელი
ადგილი: ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი