მთავარი
სიახლეები
სიახლეები
Erasmus+ საინფორმაციო შეხვედრა

Erasmus+ საინფორმაციო შეხვედრა

20 ივნ 2019

2019 წლის 19 ივნისს, Erasmus+ ის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს Erasmus + ის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტში ჩართულობის შესაძლებლობებზე. კერძოდ, პროგრამებზე: საერთაშორისო კრედიტ მობილობა(ICM), ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები(JMD), უმაღლესი განათლების განვითარების შესაძლებლობები(CBHE), ჟან მონეს აქტივობები, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია მოხდეს არა მარტო სტუდენტის არამედ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა.

მსგავს პროგრამებში ჩართულობა და პარტნიორობის გაღრმავება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მნიშვნელოვანია სასწავლო უნივერსიტეტის მომავალი განვითარებისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობისათვის.

განცხადებები

მარ 05
ღია კარის დღე ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

დრო: 5 მარტი, 2018 წელი
ადგილი: ბაუ ბათუმი უნივერსიტეტი

აპრ 06
ლაბორატორიული საქმის ტრენინგი

დრო: 6 აპრილი, 2017 წელი
ადგილი: ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი