კლინიკურ პრაქტიკა ოსტრავას უნივერსიტეტში

18, სექტემბერი 2023

მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ მედიცინისა და ჯანდაცვის მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი, ალექსანდრე ქარცივაძე, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში კლინიკურ პრაქტიკას გაივლის ოსტრავას უნივერსიტეტში.

 ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება და სტუდენტებისთვის პროფესიული და კარიერული წინსვლის მხარდაჭერა, ასევე იმ  შესაძლებლობის შექმნა, რომ ჰქონდეთ წვდომა ევროპულ საგანმანათლებლო სტანტარტებზე.