რეგისტრაცია

Erasmus+

ერაზმუს +

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი “The ERASMUS+ SPRING Project” -ის კოორდინატორია. პროექტი მიზნად ისახავს სამედიცინო სფეროში მოღვაწე უნივერსიტეტების პოტენციალის გაფართოებას და მონაწილე ქვეყნებში სამედიცინო განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას.

 

 

პროექტის განხორციელების მიზნებია:


 • სამიზნე პარტნიორ ქვეყნებში და მის ფარგლებს გარეთ სამედიცინო სკოლების აკადემიური და ადმინისტრაციული ერთეულების ცნობიერების ამაღლება.
 • საერთაშორისო მიმოხილვის საბჭოს (MPRB) შექმნა, როგორც მდგრადი განვითარების აუცილებელი და ეფექტური ინსტრუმენტი;
 • აკადემიური პროგრამებისა და ადმინისტრაციული პოლიტიკის, პროცესების, პროცედურების და აქტივობების თანმიმდევრული განხილვის პროცესის შემუშავება და თანმიმდევრულად განხორციელება სამიზნე პარტნიორ ქვეყნებში და მის ფარგლებს გარეთ;
 • გააუმჯობესოს ფაკულტეტის წევრების/აკადემიური პერსონალის პროდუქტიულობა თვითშეფასების და გარე შეფასების გზით;
 • პარტნიორ ქვეყნებში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერება;
 • პროექტის მიღწევებისა და სხვა შედეგების შესახებ სამინისტროებსა და ეროვნულ სააგენტოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან სამედიცინო განათლებაზე, ჩართულნი არიან EECA-ს პროგრამაში და პარტნიორი ქვეყნების სამედიცინო განათლებაში.

 

პარტნიორი ქვეყნების სასწავლო დაწესებულებები:


 • ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
 • ნიკოლაე ტესტემიტანუს სახელობის მედიცინისა და ფარმაციის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • მოლდოვის ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • ბელორუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახაროვის სახელობის გარემოს დაცვის საერთაშორისო ინსტიტუტი
 • გროდნოს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • სანჯარ ასფენდიაროვის სახელობის ყაზახეთის ეროვნული სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • ტაჯიკეთის ავიცენას სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • ხატლონის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • სოფიას სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • ლიეტუვას სამედიცინო მეცნიერებათა უნივერსიტეტი