რეგისტრაცია

სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტუდენტური მომსახურების განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია


ა) სასწავლო პროცესის შესახებ მოსწავლის ინფორმირება და კონსულტაცია;
ბ) სტუდენტთა კონსულტაცია და დახმარება სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტურ სტატუსთან დაკავშირებულ ყველა საკითხში;
გ) სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტების ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
დ) სტუდენტების ინფორმირება მომავალი ტრენინგების, კონფერენციების, სხვა საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების შესახებ;
ე) სტუდენტური კლუბების შექმნისა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;
ვ) ერთობლივი სტუდენტური ღონისძიებებისა და პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;
ზ) სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობის ხელშეწყობა და წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადების ორგანიზაციული მხარდაჭერა;

 

საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდით სტუდენტთა მომსახურების სამსახურს ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო მისამართზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
✉: Student.affairs@bauinternational.edu.ge
მისამართი: ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა",
ფრიდონ ხალვაშის ქ. N237, ბათუმი, საქართველო

 

სტუდენტთა კონსულტაციის გუნდის წევრები


სტუდენტთა მომსახურების სპეციალისტი

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიზანია ყველა სტუდენტმა იგრძნოს სრული მხარდაჭერა ნებისმიერ დროს სწავლის პერიოდში. ნებისმიერი სახის კონსულტაციისა და მხარდაჭერის მისაღებად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სტუდენტთა მომსახურების სპეციალისტებს.

მარიამ ფარტენაძე

სტუდენტთა მომსახურების სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: mariam.phartenadze@buinternational.edu.ge

სალომე დევაძე

სტუდენტთა მომსახურების სამსახურის სპეციალისტი
ელ-ფოსტა: Salome.devadze@buinternational.edu.ge

პირველადი სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი უზრუნველყოს პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას პერსონალისთვის, სტუდენტებისა და ვიზიტორებისთვის.

პირველადი სამედიცინო დახმარების სპეციალისტის მოვალეობები მოიცავს:

  • პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა კამპუსში
  • სამუშაო ადგილის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო დახმარების ადეკვატური რესურსებით
  • პირველადი სამედიცინო დახმარების ინვენტარის შენარჩუნება დამაკმაყოფილებელ და გამოსაყენებელ მდგომარეობაში

რიმა კირიაკიდი

ელ-ფოსტა:
rima.kiriakidi@bauinternational.edu.ge

მენტალური ჯანმრთელობის ოფიცერი

როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულება, ჩვენი პასუხისმგებლობაა დავეხმაროთ ჩვენს სტუდენტებს გაუმკლავდნენ იმ სირთულეებს, რაც შეიძლება მოჰყვეს საზღვარგარეთ სწავლას.

ამ მიზეზით, ჩვენ ვთავაზობთ სტუდენტებს წვდომას მენტალური ჯანმრთელობის პირველადი დახმარების ოფიცერთან, რომელიც დაეხმარება მათ საუკეთესო გადაწყვეტილებების პოვნაში.

მიაწვდის მათ შესაბამის კონტაქტებს და საჭიროების შემთხვევაში გადაამისამართებს მათ შესაბამის პროფესიონალებთან.

შრომისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ოფიცერი

თეონა ხაბაძე

მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: teona.khabadze@bauinternational.edu.ge
 

ლილე სტურუა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი
ელ-ფოსტა: lile.sturua@bauinternational.edu.ge

 


გაქვთ კითხვები, მოგვწერეთ?