რეგისტრაცია

ვაკანსია

კონკურსი მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლის აკადემიურ თანამდებობობებზე

გამოცხადების თარიღი: 05, ივნისი 2024 | ვადა: 27, ივნისი 2024


ნახე მეტი

მარკეტინგის და საერთ. ურთიერთობების მარკეტინგის სპეციალისტი

გამოცხადების თარიღი: 29, თებერვალი 2024 | ვადა: 12, მარტი 2024


ნახე მეტი

აკადემიური თანამდებობები

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 25, თებერვალი 2024 | ვადა: 01, მარტი 2024


ნახე მეტი

ვაკანსია ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 25, იანვარი 2024 | ვადა: 03, მარტი 2024


ნახე მეტი

ვაკანსია იურიდიულ დეპარტამენტში იურისტის პოზიციაზე

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 25, იანვარი 2024 | ვადა: 25, იანვარი 2024


ნახე მეტი

ვაკანსია - მოწვეული ლექტორი პედიატრიის მიმართულებით მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 17, ოქტომბერი 2023 | ვადა: 24, ოქტომბერი 2023


ნახე მეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტის პოზიციაზე

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 17, ოქტომბერი 2023 | ვადა: 17, ოქტომბერი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია საგამოცდო ცენტრში ხელმძღვანელის მიმართულებით

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 14, სექტემბერი 2023 | ვადა: 14, სექტემბერი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერის პოზიციაზე

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 14, სექტემბერი 2023 | ვადა: 14, სექტემბერი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია LMS მენეჯერის პოზიციაზე

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 03, სექტემბერი 2023 | ვადა: 14, სექტემბერი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია ტუტორის პოზიციაზე

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 03, სექტემბერი 2023 | ვადა: 08, სექტემბერი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია - მოწვეული ლექტორი მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლაში

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 01, სექტემბერი 2023 | ვადა: 24, სექტემბერი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია დეკანის ასისტენტის პოზიციაზე

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 17, მარტი 2023 | ვადა: 25, მარტი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერის პოზიციაზე

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 17, მარტი 2023 | ვადა: 17, მარტი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია ლაბორატორიული დეპარტამენტის მენეჯერის პოზიციაზე

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 13, მარტი 2023 | ვადა: 24, მარტი 2023


ნახე მეტი

ვაკანსია - მოწვეული ლექტორი საოჯახო მედიცინის მიმართულებით

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 10, მარტი 2023 | ვადა: 24, მარტი 2023


ნახე მეტი

ანაზღაურებადი სტაჟირება სხვადასხვა მიმართულებით

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 04, მარტი 2023 | ვადა: 04, მარტი 2023


ნახე მეტი

სტაჟირება სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული განვითარების სამსახურში

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 01, მარტი 2023 | ვადა: 01, მარტი 2023


ნახე მეტი

სტაჟირება

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 19, მაისი 2021 | ვადა: 19, მაისი 2021


ნახე მეტი

ვაკანსია ბიბლიოთეკაში

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

გამოცხადების თარიღი: 01, აპრილი 2021 | ვადა: 12, აპრილი 2021


ნახე მეტი

გენეტიკური კვლევითი ცენტრი

გენეტიკური კვლევითი ცენტრი

გამოცხადების თარიღი: 30, მარტი 2021 | ვადა: 30, აპრილი 2021


ნახე მეტი

ევექსის კლინიკები აცხადებს შერჩევას საინფორმაციო დესქის სპეციალისტის პოზიციაზე ბათუმში.

ევექსის კლინიკა

გამოცხადების თარიღი: 17, მარტი 2021 | ვადა: 25, მარტი 2021


ნახე მეტი

კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრი

გამოცხადების თარიღი: 18, ნოემბერი 2020 | ვადა: 16, დეკემბერი 2020


ნახე მეტი