ვაკანსია

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

სტაჟირება

გამოცხადების თარიღი: 19, მაისი 2021 | ვადა: 19, მაისი 2021


Read more

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი

ვაკანსია ბიბლიოთეკაში

გამოცხადების თარიღი: 01, აპრილი 2021 | ვადა: 12, აპრილი 2021


Read more

გენეტიკური კვლევითი ცენტრი

გენეტიკური კვლევითი ცენტრი

გამოცხადების თარიღი: 30, მარტი 2021 | ვადა: 30, აპრილი 2021


Read more

ევექსის კლინიკა

ევექსის კლინიკები აცხადებს შერჩევას საინფორმაციო დესქის სპეციალისტის პოზიციაზე ბათუმში.

გამოცხადების თარიღი: 17, მარტი 2021 | ვადა: 25, მარტი 2021


Read more

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრი

კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა

გამოცხადების თარიღი: 18, ნოემბერი 2020 | ვადა: 16, დეკემბერი 2020


Read more