ნატალია დოროფეევა

ასისტენტ პროფესორიგანათლება

მეცნიერებათა დოქტორი სამედიცინო მეცნიერებებში (მეანობა-გინეკოლოგია)
ფედერალური სახელმწიფო ინსტიტუტი
„ივანოვოს ბავშვთა და დედათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ვ.ნ. გოროდკოვა“
რუსეთის ფედერაციის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, რუსეთი


აფილირება

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


სპეციალიზაცია

მეანობა-გინეკოლოგია
პატოლოგია
ფიზიოლოგია


სამეცნიერო ინტერესი

პატოლოგია გინეკოლოგიაში


ORCID: 0000-0003-1786-1723
E-mail: natalia.dorofeeva@bauinternational.edu.ge