საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია თემაზე:‘’განათლება და ონლაინ სწავლება’’

18, დეკემბერი 2020

22-23 დეკემბერს ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის, ჯანმრთელობის და მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი ლეილა ახვლედიანი სიტყვით გამოვა საერთაშორისო კვლევით კონფერენციაზე-‘’განათლება და ონლაინ სწავლება’’

კონფერენციის ფარგლებში განიხილება ონლაინ სწავლებისა და შეფასების დადებითი და უარყოფითი მხარეები-ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გამოცდილება ამ მიმართულებით.

კონფერენციის პროგრამა