კლინიკური პრაქტიკა ჩეხეთში 2023-2024 სასწავლო წლისთვის

02, მარტი 2023

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იწყებს აპლიკაციების მიღებას III, IV,  V, VI კურსის სტუდენტებისთვის ჩეხეთში, ვესტ  ბოჰემიის და ოსტრავის უნივერსიტეტებში პროფესიული  პრაქტიკის მისაღებად.

მობილობა განხორციელდება 2023-2024 წლის შემოდგომის სემეტრში

მობილობის ხანგრძლოვობა: ორი კვირა

კვოტა: ვესტ  ჰოჰემიის უნივერსიტეტი -  სამი სტუდენტი, ოსტრავის უნივერსიტეტი - ორი სტუდენტი

გაცნობებთ, რომ აპლიკანტმა უნდა აირჩიოს მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტი და მოგვაწოდოს შესაბამისი დოკუმენტები.

პროგრამაში მონაწილეობისთვის აპლიკანტმა უნდა შეავსოს ელექტრონული განაცხადის ფორმა და წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

აპლიკაციის ფორმა - https://bit.ly/3ZdKNOl

  • პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი
  • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
  • Europass CV
  • ნიშნების ფურცელი GPA-ის მითითებით
  • სამოტივაციო წერილი
  • პორტფოლიო

კონკურსის ეტაპები:

1. დოკუმენტების მიღება:  2023 წლის 01 მარტი - 2023 წლის  20 მარტი (18:00 საათამდე)

2. გასაუბრება კომისიათან:   ვესტ ბოჰემიის უნივერსიტეტი -  2023 წლის 27 მარტი 

3. გასაუბრება კომისიასთან: ოსტრავის უნივერსიტეტი - 2023 წლის 28 მარტი

3. ნომინირება:   2023 წლის  10 აპრილი

მნიშვნელოვანი გარემოება: ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ნომინირებული სტუდენტებისთვის, გამოყოფს თანხას 200 ევროს ოდენობით.

გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტები ადმინისტრაციული და ფინანსური დეტალების შესახებ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს:

giorgi.nizharadze@bauinternational.edu.ge

elisabed.diasamidze@bauinternational.edu.ge

 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილები: 

Factsheet 1

Factsheet 2