რეგისტრაცია

კონფერენცია ყაზახეთში: „VI-th Central Asian International Scientific and Practical Conference "Education of the Future: Wind of Change“,

08, მაისი 2023

მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლის დეკანმა, ლეილა ახვლედიანმა, ყარაგანდასთან დადებული მემორანდუმის ფარგლებში მედიცინის ფაკულტეტზე ჩააატარა 1 კვირიანი სალექციო კურსი და ამასთანავე მიიღო მონაწილეობა კონფერენციაში: „VI-th Central Asian International Scientific and Practical Conference on Medical Education "Education of the Future: Wind of Change“, რომელიც ჩატარდა 2023 წლის 20-21 აპრილს ყარაგანდის სამედიცინო უნივერსიტეტში , სადაც წარადგინა ვერბალური პრეზენტაცია: “Good Practice of BAU Batumi - Science and Education Cooperation