რეგისტრაცია

კულტურული ფესტივალი

16, ივნისი 2023

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით, გაიმართა კულტურული ფესტივალი
აღნიშნულმა ღონისძიებამ  ხელი შეუწყო სტუდენტებს უკეთ გაეცნოთ სხვადასხვა ქვეყნის კულტურასა და ღირებულებებს.