აჭარის რეგიონში სამუშაოს მაძიებელი ახალგაზრდა გოგონებისა და ქალების დასაქმებისა და კარიერული განვითარების პროგრამა

26, ივნისი 2023

23 ივნისს ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მომსახურებისა და კარიერული მხარდაჭერის დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო საორსასა და საერთაშორისო შრომითი სოლიდარობის ამერიკის ცენტრის საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ  áƒáƒ áƒ’ანიზებულ ღონისძიებაში, რომელიც ეხებოდა აჭარის რეგიონში სამუშაოს მაძიებელი ახალგაზრდა გოგონებისა და ქალების დასაქმებისა და კარიერული განვითარების პროგრამას. შეხვედრის ფარგლებში პროექტის 14 მონაწილემ გააზიარა თავიანთი კარიერული ცხოვრება, პროექტში მიღებული სიკეთეები და დაგეგმილი სტაჟირების შესაძლებლობები.

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის წარმომადგენელმა, ასევე,მონაწილეობა მიიღო საჯარო-კერძო დიალოგში - დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ, აჭარის რეგიონში უმაღლესი, პროფესიული სასწავლებლების, აჭარის პროფესიული კავშირებსა და დამსაქმებლებთან ერთად.