რეგისტრაცია

კონკურსი მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლის მედიცინისა და სტომატოლოგიის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე

24, აგვისტო 2023

სასწავლო უნივერსიტეტი შპს „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი “2023 წლის 21 აგვისტოდან აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლის მედიცინისა და სტომატოლოგიის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე. 

საკონკურსო კრიტერიუმების, ვადებისა და წარმოსადგენი საბუთების შესახებ ეწვიეთ ბმულს - https://bit.ly/45bRkfn