რეგისტრაცია

კონკურსი ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული ლექტორის პოზიციაზე სხვადასხვა მიმართულებით.

05, სექტემბერი 2023

სასწავლო უნივერსიტეტი შპს „ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი აცხადებს კონკურსს მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლაში, მედიცინისა და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული ლექტორის პოზიციაზე სხვადასხვა მიმართულებით.
საკონკურსო კრიტერიუმების, ვადებისა და წარმოსადგენი საბუთების შესახებ ეწვიეთ ბმულს: https://bit.ly/3ErMK