ნათია ხარატი

ასისტენტიგანათლება

ექიმი ნევროლოგი - (თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგიის დოქტორანტი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)


აფილირება

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


სპეციალიზაცია

ნევროლოგია


სამეცნიერო ინტერესი

ეპილეფსია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა


ORCID: 0000-0002-7091-0187
E-mail: natiakharati@bauinternational.edu.ge