რეგისტრაცია

ლეილა ახვლედიანი

მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებათა სკოლის დეკანი პროფესორიგანათლება

ბიოლოგიის დოქტორი (ალერგოლოგია, იმუნოლოგია)
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო


აფილირება

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი


სპეციალიზაცია

იმუნოლოგია, მიკრობიოლოგია, ლაბორატორიული მედიიცნა


სამეცნიერო ინტერესი

ნოზოკომიური ინფექციები და ანტიბიოტიკორეზისტენტობა
ერითროციტული და თრომბოციტული ანტიგენები  და იმუნოსნსიბილიზაცია


ORCID: 0000-0002-7091-0187/ AAD-4983-2021
E-mail: leila.akhvlediani@bauinternational.edu.ge